Nye regler – krav til bæredygtighed og miljø

Nye regler – krav til bæredygtighed og miljø

Fra i år er der indført klimakrav til byggeriet. Kravet er på 12 kg CO2-ækv/m2/år for udførelse, drift og nedrivning, faldende til 7,5 i 2029. Kravet stilles blot til nybyggeri af en vis størrelse og slet ikke til landskabsdelen – men mon ikke det kommer og er branchen forberedt på det?

Noget af det vi skal have styr på er CO2-regnskabet for træer og buske. Hør om de nye klimakrav, planen om et klimapanel for landskabet og deltag i debatten.

Hør om de nye klimakrav, planen om et klimapanel for landskabet og deltag i debatten når en maskinproducent, en maskinforhandler, en anlægsgartner og en bygherre debatterer muligheder og udfordringer når CO2-belastningen skal ned. Bliv klogere på Co2-forbrug ved produktion og brug af maskiner ved anlæg og drift. Er vi der, hvor vi skal være, eller kan vi komme længere ned?

Ordstyrer: Seniorforskningskonsulent Jan Støvring, Københavns Universitet

Lokation

Bygning Q - lokale 1