Jordforbedring hjælper forandringer på vej

Jordforbedring hjælper forandringer på vej

Kirkegårdens jord er ofte udpint, og det spiller dårligt sammen med ønsker om større plantedække og frodighed. Graver John Lykkedal deler ud af sine mangeårige erfaringer med jordforbedring med egne materialer, der genskaber en sund jord med gode vækstegenskaber.

Oplægsholder: Graver og næstformand i FAKK, John Lykkedal, Gislev og Ellested Kirkegårde

Lokation

Bygning Q - lokale 2