Inspiration til fælles gravanlæg med stauder  

Inspiration til fælles gravanlæg med stauder  

Der er efterspørgsel på gravsteder i fællesanlæg, hvor frodighed kan flytte markedsandele. Signe Moos præsenterer sit bud på, hvordan man bruger plantninger og årstider til at skabe varieret frodighed og understøtte kirkegården som rum for minder.

Oplægsholder: Signe Moos, Moos Landskaber   

Lokation

Bygning Q - lokale 2