Hvor meget kan det bære? – om vækstmediers bæreegenskaber – Lokale 2

Oplægsholder: Bygningsingeniør med speciale i geoteknik, Peter Randrup Nilsson fra BG Byggros

Hvornår kan et vækstmedie bære en belægning?

Vi har brug for plads til træernes rødder under belægninger, fortove og cykelstier. En svær øvelse, hvis man ønsker at undgå sætningsskader over tid.

Med udgangspunkt i foregående oplæg kobles her konstruerede vækstmedier og FLL-begrebet med begreber som Standard proctor og E moduler, men hvad dække de over – og siger indlejringsgraden overhovedet noget om bæreevnen?

Geotekniker Peter Randrup Nilsson giver et lynkursus i elementær elasticitetsteori, og forklarer hvordan man ved at se jord som et elastisk materiale kan stille målbare krav til vækstmediernes styrkeegenskaber.

Du vil efter foredraget vide hvad de forskellige styrkebegreber betyder, kunne holde et vækstmedies styrkeegenskaber op imod traditionelle vejbygningsmaterialer samt være blevet præsenteret for konkrete løsninger på hvordan en vejkasse opbygges korrekt med konstruerede vækstmedier.