Grønne partnerskaber – Lokale 1

Verden kalder på grøn arbejdskraft, hvordan styrker vi rekrutteringen og skaber spændende løsninger i fællesskab?

Oplægsholder: Uddannelseschef på AMU Nordjylland – Sandmosen, Søren Ingerslev Himmelstrup

Det Grønne Partnerskab består af en række anlægsgartnervirksomheder, landskabsarkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, uddannelses og videns institutioner, interesseorganisationer.

Partnerskabet blev etableret i 2018 og samler for første gang hele den grønne branche og samtlige grønne uddannelser i et partnerskab med fællemålsætninger. Her er kerneopgaven at styrke indsatsen for rekrutteringen af den grønne branche.

Branchen er i en stor udvikling hvor klima, biodiversitet og grøn omstilling er i fokus, repræsentanter fra partnerskabet vil derfor drøfte følgende temaer på scenen:

  • Fokus på styrken i Det Grønne Partnerskab
  • Hvordan udvikler opgaverne sig i den grønne branchen?
  • Hvordan kan vi skabe synergi på tværs af faglighederne i den grønne branche?
  • Hvordan kan grønne karrierevej bane vejen til kvalificeret arbejdskraft?
  • Hvordan rekrutteres ny nøglemedarbejdere, med et særligt fokus på de unges interesse?

Vi glæder os til at møde dig på faglig forum. Du kan finde inspiration på www.grønnekarriereveje.dk