Gør gravsteder i venteposition grønne 

Gør gravsteder i venteposition grønne 

Ledige gravsteder kan med fordel beplantes, mens de venter på at blive brugt igen – eller måske skal indgå i omdannelse af kirkegården. Med stedet som udgangspunkt kan beplantningen øge den biologiske variation og være en fryd for øjet, både på kirkegården og i form af blomster til kirken.

Oplægsholder: Martina Rahkonen, landskabsarkitekt, Wad Landskabsarkitekter 

Lokation

Bygning Q - lokale 2