Den gode vækstjord skabes i fællesskab – Lokale 2

Oplægsholdere: Landskabsarkitekt Jakob Sandell Sørensen fra Schønherr og projektleder Britta Simonsen fra Klar Forsyning.

Moderator: Seniorforskningskonsulent Jan Støvring

Projekt: Regnvandshåndteringsanlæg til 130 hektar ny bydel ved togstationen Køge Nord

I dette forløb kan du møde en anlægsgartner og landskabsarkitekt i samtale om hvordan man i fællesskab kan skabe bedre jordkvalitet og vækstvilkår.

Samtalen tager udgangspunkt i et konkret projekt som de to samtalepartner har valgt, hvor udfordringerne og hvordan de blev overvundet i relation til indretning af byggeplads, midlertidig jorddeponi, bevaring og genskabelse af god krummestruktur og tilkørsel af ny vækstjord.

En fagekspert deltager i samtalen og kommenterer de valgte løsninger og evt. yderligere tiltag man kunne have gjort.

Publikum inviteres til at stille spørgsmål og bringe egne eksempler frem i plenum.