Den gode vækstjord skabes i fællesskab – Lokale 2

Oplægsholdere: Udviklingsdirektør Per Malmos fra Malmos Landskaber og landskabsarkitekt Lars Hegnet fra Julie Kierkegaard Landskabsarkitekter – desuden vil jordekspert Anders Folkesson deltage i den efterfølgende paneldebat.

Moderator: Seniorforskningskonsulent Jan Støvring

Projekt: Udfordringer og løsninger omkring jord, græs og frøblandinger på en 10 hektar stor byggegrund i Tuborg Havn.

I dette forløb kan du møde en anlægsgartner og landskabsarkitekt i samtale om hvordan man i fællesskab kan skabe bedre jordkvalitet og vækstvilkår.

Samtalen tager udgangspunkt i et konkret projekt som de to samtalepartner har valgt, hvor udfordringerne og hvordan de blev overvundet i relation til indretning af byggeplads, midlertidig jorddeponi, bevaring og genskabelse af god krummestruktur og tilkørsel af ny vækstjord.

Fagekspert Anders Folkesson deltager i samtalen og kommenterer de valgte løsninger og evt. yderligere tiltag man kunne have gjort.

Publikum inviteres til at stille spørgsmål og bringe egne eksempler frem i plenum.