“Bedre buske”: Forskningsprojekt og rundvisning

Oplev forskningsprojektet og få en rundvisning

“Bedre buske” – det praktiske

  • Marie Schnell og Sophia Stiler vil alle dage være til stede ved buskplantningerne, hvor de vil stå til rådighed for interesserede og svare på spørgsmål. Marie står for de to daglige rundvisninger (kl. 10 og kl. 14) . Under rundvisningerne står Sophia til rådighed for nyankomne, der gerne vil stille spørgsmål til projektet.
  • Rundvisningerne vil påbegyndes ved bed 1.1 og afsluttes ved bed 4.4. Det vil sige, startpunktet er i det nordøstlige hjørne af demo beplantningen syd for Strøget.
    Information om rundvisningerne skal oplyses på Have og Landskabs hjemmeside. Desuden opsættes en A3-poster i Danske Planteskolers stand omhandlende rundvisningstidspunkter og sted.

“Bedre buske” – rundvisningens indhold

  • Rundvisningen præsenterer ideerne, planlægningen og plantningen af bedene samt fremviser resultaterne af de forskellige beplantningstyper, som de fremtræder på Have og Landskab 2021. Sammen kan vi undersøge og diskutere de anvendte artstemaer, plantningsprincipper og laginddelinger samt hvilke fordele og ulemper, vi oplever.
  • Vi vil demonstrere alternative design af buskplantninger med fokus på oplevelsesværdi, planternes sameksistens og begrænsning af uønskede vækster. Vi ønsker at inspirere til nye muligheder med buskplantninger og udfordre den klassiske model, som onde tunger kalder ”pølsen” med 1×1 meter og buske af samme størrelse.
    Undervejs vil vi tale om processen med planlægning, anlæg og drift samt på kvaliteter og udfordringer ved at forske med brug af testplantninger.
  • Efter fremvisningen er der afsat 10 minutter til at stille spørgsmål. Her vil der yderligere lægges op til, at deltagere kan udtale sig om egen opfattelse af bedene til refleksion i videre forskning.

Holdet bag forskningsprojektet “Bedre buske

Forskningsteam: Marie Schnell, Torben Dam og Anders Busse Nielsen fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, samt Björn Wiström fra Sveriges lantbrugsuniversitet i samarbejde med Danske Planteskoler, Landbrugs- og gartnerskolen Jernbjerggaard samt Have og Landskab.

Demonstrationsplantning etableret på Jernbjerggard, Slagelse foråret 2017.

Assistent: Sophia Stiler, Studerende med Bachelor i Landskabsarkitektur, Københavns Universitet IGN