Nye kræfter i Have & Landskabs bestyrelse

Nye kræfter i Have & Landskabs bestyrelse

Det nyeste medlem af Have & Landskabs bestyrelse – Professor og sektionsleder Bettina Lamm – tiltræder som Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings sektion for Landskabsarkitektur & Planlægning. Foto: Københavns Universitet (Klik på fotoet for at hente det i høj opløsning)

Professor Bettina Lamm erstatter adjungeret professor Palle Kristoffersen som Københavns Universitets repræsentant i Have & Landskabs bestyrelse.

Der er kommet nyt blod i bestyrelsen hos den grønne branches samlingspunkt – fagudstillingen Have & Landskab. Udstillingen er ejet og arrangeret af branchens fire centrale aktører: Danske Anlægsgartnere, Maskinleverandørerne – park, vej og anlæg, Danske Planteskole og Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og det er sidstnævnte, som nu kan præsentere sektionsleder for sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, professor Bettina Lamm, som universitetets repræsentant i bestyrelsen.

Det er en udnævnelse, der kommer til at løfte en udstilling, som i forvejen er i rivende udvikling, mener bestyrelsesformand for Have & Landskab, planteskoleejer Joel Klerk.

”Bettina Lamm er både visionær og kritisk og kan give os både et velkomment blik på organisationen udefra. Samtidig har hun sin daglige gang blandt alle de forskere, som bidrager med viden til de grønne fag. Alt det ser jeg frem til, at vi kan drage nytte af i vores arbejde frem mod Have & Landskab ’25,” siger Joel Klerk og sender samtidig en stor tak til universitetets afgående repræsentant, slotsgartner og adjungeret professor ved Københavns Universitet, Palle Kristoffersen, der selv har valgt at trække sig efter at have været både bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og ikke mindst en af de drivende kræfter bag udstillingen siden den allerførste Have & Landskab i Gram i 1992.

Ydmyg og motiveret

Det er ikke hvem som helst, der nu træder ind i Have & Landskabs maskinrum. Foruden at være professor i landskabsarkitektur har Bettina Lamm i mange år forsket i midlertidig arkitektur og stedskabelse ved eksempelvis festivaler og i byrum, og hun glæder sig til at trække den viden og selve landskabsarkitekturen frem i forgrunden af Have & Landskabs arbejde, fortæller hun.

Have & Landskab havde både flere gæster (11.661), flere demoarealer, mere live-forskning, flere mesterskaber og faglige oplæg end nogensinde før. Men udstillingen kan blive endnu bedre, fastslår bestyrelsen: Foto: Lars Hestbæk (Klik på fotoet for at hente det i høj opløsning)

”Når det er sagt, er jeg først og fremmest ydmyg overfor det store arbejde, som jeg kommer til at stå på skuldrene af. Det er helt unikt, at det er lykkedes branchens aktører at gå sammen og skabe en udstilling som simpelthen ikke er til at komme udenom for alle slags grønne fagfolk. Så jeg har en enorm respekt for dét, som Have & Landskab er blevet til. Alligevel jeg kan se steder, hvor jeg kan bidrage med idéer, udvikling og yderligere raffinement. Det gælder ikke mindst et øget fokus på den grønne omstilling, som fremadrettet vil kræve ny viden, nye praksisser og nye samarbejdsformer i branchen. Netop her har vi på universitet mange særlige kompetencer, der kan byde ind, og det arbejde glæder jeg mig til at blive en del af,” siger Bettina Lamm.

Selv det bedste kan blive bedre

Maskinleverandørernes bestyrelsesmedlem Bent Tangemann byder velkommen til Bettina Lamm og ser frem til sammen med den nye bestyrelse at gøre Have & Landskab endnu bedre.

”Det var noget nær en optimal udstilling i 2023, men man er altid nødt til at forny sig, og her tror jeg, at Bettina Lamm kommer til at give os et stort skub i den rigtige retning. Ud over al sit engagement og tårnhøje faglighed er hun jo også den første kvinde, vi nogensinde har haft i Have & Landskabs bestyrelse. Det er alt andet lige en fordel og også på tide, kunne man tilføje,” pointerer Bent Tangemann, der desuden er direktør i Vermeer Danmark A/S.

Fra hvert andet år til viden året rundt

Siden første udstilling i Gram i 1992 har Have & Landskab vokset til at være hele den grønne branches samlingspunkt, og med konceptet HL365 foregår videndelingen nu året rundt – næste gang den 2. maj 2024 på Ledreborg Slot med temaet “Jord”. Foto: Lars Hestbæk – motiv: Maskinmarken på HL23 (Klik på fotoet for at hente det i høj opløsning)

Hos Danske Anlægsgartnere fortæller direktør Michael Petersen, at alle organisationer har brug for nye indspark og ny inspiration, og det mener han, at netop Bettina Lamm er den rette til. Samtidig understreger han, at Have & Landskab skylder en stor tak til Palle Kristoffersen for de mange års indsats.

 

”Have & Landskab er branchens flagskib, og det er i høj grad Palle Kristoffersens fortjeneste. Han har fra starten og igennem alle år haft engagementet, fagligheden og visionerne, der har været med til at drive Have & Landskabs udvikling, så herfra er der stor ros til universitetets tidligere repræsentant og et lige så stort velkommen til den nye. Og Bettina Lamm træder til på et spændende tidspunkt, hvor konceptet HL365 er blevet en integreret del af Have & Landskab, som dermed har foldet sig ud til at være et kraftcenter for videndeling året rundt og ikke kun under de tre udstillingsdage hvert andet år,” fastslår Michael Petersen.

INFO: Have & Landskab og HL365

Have & Landskab finder sted sidste uge i august i ulige år.
Næste udstilling finder sted ultimo august 2025 og er gratis at deltage i for fagfolk.

Udstillingen har fast over 270 udstillere og 11.000 besøgende og er ejet og arrangeret af branchens fire centrale aktører: Danske Anlægsgartnere, Maskinleverandørerne – park, vej og anlæg, Danske Planteskole og Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Konceptet HL365 – der arrangerer faglige heldagsarrangementer med fokus på lige dele teori og praksis – er ligeledes ejet af de fire organisationer bag Have & Landskab. Næste arrangement i HL365-regi er Forårstræf 2024 på Ledreborg Slot den 2. maj. Temaet er jord og det fulde program og kan findes på hjemmesiden www.haveoglandskab.dk/hl365/

Prisen er 1.365 kr. ekskl. moms. Der er 250 billetter til rådighed, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.