Stor klimanyhed på IBF’s stand: Belægningssten sparer over 50 % CO2

Stor klimanyhed på IBF’s stand: Belægningssten sparer over 50 % CO2

Port of Aalborg er de første til at tage nye og mere klimavenlige belægningssten fra IBF i brug i en ambitiøs udvidelse, hvor målet er en halvering af CO2-udledningen. Geoprime-stenen er banebrydende, fordi den er næsten cementfri.

På HL23s stand 7 på Torvet har IBF hele fem temaer: Ny Eco2 Belægning, Genbrugsbeton, Permeabel belægning, rens luften med NoXoFF og vores betonklinke som i Mocca teglmix til at skabe hyggelige terrassemiljøer for den private. Foto: IBF

Den danske betonproducent IBF introducerer en klimavenlig nyhed til bygherrer og entreprenører i form af belægningssten, hvor cementforbruget er reduceret med ca. 90 procent. Det sker uden at gå på kompromis med styrke og modstandsdygtighed over for slitage.

Navnet på stenen er SF-Coloc, og den er nu lavet under IBF Eco2® konceptet, som mere end halverer CO2-aftrykket. Den adresserer den grønne dagsorden, hvor virksomheder og offentlige myndigheder skal handle i forhold til det nationale mål om en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030.

Parkering kræver robust belægning

Første kunde er Port of Aalborg, som anlægger sammenlagt 15.000 m2 til parkering af 110 trailere og sættevogne. Port of Aalborg er Danmarks fjerdestørste erhvervshavn og har en ambition om at være frontløber inden for bæredygtighed. Derfor har målet på dette projekt været mere end en halvering af den samlede CO2-udledning sammenlignet med et traditionelt projekt.

Belægningssten er en væsentlig del af projektet, og da de traditionelt har et meget stort indhold af cement, var det naturligt for Port of Aalborg at lede efter et klimavenligt alternativ.

”IBF var længst fremme og nærmest i en kategori for sig med en CO2-reduktion på mere end 50 procent. De har ekspertisen, dokumentationen og arbejder seriøst med klimadagsordenen,” siger Brian Dalby Rasmussen, projektleder hos Port of Aalborg.

Samlet har Port of Aalborg beregnet, at projektet ender med et CO2-aftryk på 600-700 tons, og med en dokumenteret besparelse på op mod 1.000 tons er målet mere end nået. Andre væsentlige besparelser har været brugen af genbrugsmaterialer og åbne grøfter i stedet for nedgravede rør til overfladevandet.

Klimavenlige sten til hård belastning

IBF Eco2® Geoprime® er en 9 cm tyk belægningssten, der bruger Geoprime® fra finske Betolar som bindemiddel i underdelen. Det erstatter cement og er baseret på et restprodukt fra stålproduktion. Der er kun cement i det 6 mm tykke toplag for at sikre stenens holdbarhed mod påvirkninger fra frost og tø. SF-Coloc er den valgte sten til dette projekt, men IBF Eco2® Geoprime® kan anvendes til alle typer belægningssten og fliser.

”Vi har brugt mange udviklingstimer og lavet mange forsøg for at finde en erstatning for cement, der kan leve op til kravene om styrke og holdbarhed. Stenene skal holde til tung lastvognstrafik, og de udsættes for kraftige vrid, når trailerne rangeres rundt på pladsen. Det er lykkedes med Geoprime som bindemiddel,” siger Esben Mølgaard, der er produktchef hos IBF.

Med genbrug af materialer taler produktet ind i den globale trend om cirkulær økonomi og imødekommer samtidig Port of Aalborgs kriterier.

IBF har udarbejdet en CO2-beregning, baseret på kravene i den europæiske standard EN15804. Beregningen kan Port of Aalborg bruge som dokumentation for CO2-reduktionen.

Ingen forskel i håndtering og lægning

”Den mere klimavenlige belægningssten har nøjagtig de samme mål som den traditionelle sten, og for os er der ingen forskel i arbejdet med at lægge de 15.000 m2 sammenlignet de traditionelle sten,” siger Lone Høyer Sørensen, projektchef hos Arkil A/S, der har været entreprenør på projektet.

Der bliver lagt omkring 1.000 m2 belægningssten pr. dag, og den høje produktivitet er også vigtig i forhold til at minimere aftrykket på miljø og klima, fordi det reducerer perioden, hvor der anvendes maskiner.

Der er tale om et partneringprojekt, hvor målet har været at opnå størst mulig CO2-reduktion inden for budgetrammerne. Derfor er alle materialer til anlægsarbejdet blev valgt ud fra en afvejning af prisen kontra CO2-aftrykket.

”Den nye IBF-sten er noget dyrere end normalt. Men fordi CO2-reduktionen står mål med merprisen, var det et oplagt valg. Samtidig har vi i partneringsamarbejdet ønsket at bakke op om de leverandører, der arbejder seriøst med klimadagsordenen,” fastslår Lone Høyer Sørensen.

Hun tilføjer, at CO2-reduktionen fra belægningsstenene udgør en ikke uvæsentlig del af de samlede CO2-reduktioner, som er opnået i projektet. Det kan de rådgivende ingeniører i WSP, som deltager i partneringprojektet, kun bifalde.

”For WSP er det et referenceprojekt. Det kan inspirere andre kunder til gøre det samme og være med til at indfri vores ambitioner om, at CO2-udledningen skal være reduceret med 50 procent i vores projekter senest i 2030,” siger markedschef Kasper Laden fra WSP.

Store forventninger til mere klimavenlige produkter

Med Geoprime® belægningsstenen fortsætter IBF med at introducere produkter under mærket IBF Eco2, der tilbyder dokumenteret reduktion af CO2 på minimum 50 procent i udledningen af drivhusgasser. Virksomheden har store forventninger til produkterne, der er målrettet professionelle bygherrer og entreprenører, der ønsker at gøre en forskel uden at gå på kompromis med bæreevne og lang holdbarhed.

 

”Port of Aalborg er kendt som en first mover inden for CO2-reducerende projekter, og deres valg har derfor en afsmittende effekt på andre bygherrer. Det er medvirkende til, at vi ser meget positivt på fremtiden for vores mere klimavenlige produkter,” slutter Esben Mølgaard, produktchef hos IBF.