Ny bog om konstruerede vækstmedier giver en helt ny vinkel på fremtidens grønne byrum

Der er ikke meget plads til rødderne i den tætte by. Overvej derfor vækstmedier, der bygger på pimpsten, opnår en skeletstruktur og en porevolumen, som både giver bæreevne og gode vækstegenskaber, samtidigt med at det er eminent til at håndtere selv store mængder regnvand.

Ny bog om konstruerede vækstmedier giver en helt ny vinkel på fremtidens grønne byrum

BYGGROS Fremtidens bymiljøer skal indeholde mere vild natur. De skal være en levende del af byplanlægningen og af fremtidens byggerier. Og så skal de også gerne kunne håndtere fremtidens øgede klimabelastning.

I urbane miljøer arbejdes der tit med begrænsede muligheder i forhold til beplantning og vækst. Der er ofte begrænset plads til rodzonen, ligesom beplantningen tit er udsat for ekstra belastning fra gående og kørende. Derfor er det ikke lige meget, hvilken jord, der anvendes til beplantningen eller under belægning.

Vækstmedier, der bygger på pimpsten, opnår en skeletstruktur og en porevolumen, der både giver bæreevne og gode vækstegenskaber, samtidigt med at det er eminent til at håndtere selv store mængder regnvand.

Komplekse projekter

En af udfordringerne ved de grønne byrum er de forskellige faggrupper, der ofte ikke taler ind i hinandens vidensfelt. En ingeniør vil tænke i bæreevne, mens landskabsarkitekten ofte fokuserer på beplantningens muligheder for vækst. Men fremtidens bymiljøer kræver en mere tværfaglig tilgang for at imødekomme de krav og betingelser, byen og områdets anvendelse stiller til dem.

Det er netop hovedkernen i bogen ’Konstruerede vækstmedier’. Bogen er skrevet af fagfolk, der alle er eksperter i udvikling og design af specialiserede jordsubstrater. Bogen fungerer som et opslagsværk, og indeholder en bred tværfaglig viden om filtrering, regnvandshåndtering, vækstegenskaber og bæreevne i forhold til vækstmedier i urbane miljøer.

Byggros holder til på TORVET 6, hvor forfatterne samt flere af vores konsulenter og eksperter er til stede. Så kig endelig forbi og få en sludder og se bogen. Du kan også opleve flere af forfatterne til Fagligt Forum, hvor de afholder faglige oplæg om vækstmedier i fremtidens bymiljøer

– Man behøver ikke at læse alle kapitlerne i bogen. Man kan nøjes med de kapitler, der er relevante for ens projekt. Er der ord, som man ikke kender, er der en ordliste bagerst, som kort forklarer, hvad vi mener med begreberne, fortæller Søren Storm, der er medforfatter til bogen.

På den måde er bogen en hjælp til planlægningen af forskellige projekter, alt efter hvilken udfordring, man står overfor.

Oplev både bog og forfattere på Have & Landskab

Vi holder til på TORVET 6, hvor forfatterne samt flere af vores konsulenter og eksperter er til stede. Så kig endelig forbi og få en sludder og se bogen. Du kan også opleve flere af forfatterne til Fagligt Forum, hvor de afholder faglige oplæg om vækstmedier i fremtidens bymiljøer.

Bogen kan købes via BG FLux.