Brug jorden på stedet! Masterclass med Anders Folkesson

Brug jorden på stedet! Masterclass med Anders Folkesson

Anders Folkesson deltager i to arrangementer om torsdagen på Have & Landskab. Det handler om, hvordan man kan analysere, justere og dermed i højere grad anvende den eksisterende jord på stedet.

Jordhåndtering vejer tungt, når det gælder klimahensyn og økonomi i ethvert byggeprojekt. På den baggrund er det påfaldende, hvor lidt viden og erfaring der er offentligt tilgængeligt for landets landskabsarkitekter, planlæggere og anlægsgartnere, når de skal i gang med større anlægsprojekter.

Det vil Have & Landskab råde bod på med et fyraftensarrangement med Anders Folkesson – landskabsarkitekt, universitetslektor ved Sveriges Lantbruksuniversitet, tidligere chef for universitetets Vegetationsbyggnadsgruppen ved Institut for Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning og forfatter til ”Jordkokboken”, som netop er udkommet i andet oplag. Og han har flere væsentlige pointer med til de danske fagfolk.

”Som situationen er nu, oplever vi oftest, at landskabsarkitekterne på forhånd bestemmer, hvilken type beplantning et givent anlæg skal have, og så får man bagefter jorden til at passe til tegningerne. Men det princip bør man vende om, så det starter med en analyse af den eksisterende jord og på den baggrund en beslutning om, hvad der skal plantes. Både fordi det er dyrt i CO2 og kroner og ører at køre jord til og fra byggepladsen, men også fordi der altid er mange spændende beplantningsmuligheder, hvis man tager udfordringen op og arbejder med jorden på stedet,” fortæller Anders Folkesson, der vil komme med både praktiske og teoretiske råd, når det gælder om at anvende eller justere den eksisterende jord og lave bedre projektbeskrivelser.

”Det er tit et spørgsmål om at acceptere den ”dårlige” jord, for man kan få en meget frodig vækst på eksempelvis tidligere industri-jorde. Det kræver bare længere tid for at få den til at etablere sig,” pointerer Anders Folkesson, som desuden vil vise, hvordan man konkret og med få virkemidler kan analysere og justere jorden og finde den passende beplantning.

Et jordprofil fra stadsdelsparken i Malmö-bydelen Hyllie. Fotoet er fra en prøvegravning på stedet, hvor undersøgelser af de forskellige jordprofiler har været omdrejningspunktet for projekteringen og planteplanen – fremfor omvendt, hvor man først tegner og planlægger og siden finder ud af, hvordan jorden rent faktisk er sammensat.

Alle bør komme

Det var landskabsarkitekt og plantespecialist hos SLA, Thomas Høvsgaard Vejsnæs, som opfordrede Have & Landskab til at invitere Anders Folkesson til udstillingen. Simpelthen for at dele ud af sin store teoretiske og praktiske erfaring, forklarer Thomas Høvsgaard Vejsnæs.

”Han var en første i Skandinavien, som har lavet en bog der beskriver konstruktionen af vækstmedier. Han har en letforståelig tilgang til, hvordan man håndtere og beskriver jorden i ens projekter og eksempelvis hvilke komponenter kan skal bruge hvis man ønsker at etablere f.eks. en eng eller en surbundsjord.  Med sin bog ”Jordkokboken” beskriver han kort sagt en vej for en bedre anvendelse af jorden på stedet,” siger Thomas Høvsgaard Vejsnæs, som ikke mener, at blot landskabsarkitekterne har brug for gode råd omkring, hvordan man får mest muligt ud af den eksisterende jord og hvordan jordforholdene skal beskrives i projekterne.

”Jeg vil mene, at jordhåndtering vedrører hele branchen – fra planlæggere over anlægsgartnere til maskinfolk – og det var derfor, at jeg foreslog netop Have & Landskab, hvor alle dele af faget mødes, som ramme for et besøg af Anders Folkesson.”

Sverige er længere fremme

Foruden sin masterclass deltager Anders Folkesson også som ekspert i paneldiskussionen på oplægget ”Den gode vækstjord skabes i fællesskab” på udstillingens Fagligt Forum, der omhandler udfordringer og løsninger omkring jord, græs og frøblandinger på en 10 hektar stor byggegrund i Tuborg Havn. Her er lektor ved Københavns Universitet Jan Støvring moderator, og han ser frem til at få Anders Folkesson vinkel på emnet.

”Det er forholdsvis nyt i Danmark at justere eller genbruge den jord, man har for fødderne af sig, fremfor at udskifte og få kørt nyt vækstmedie ind. Her er de længere fremme i Sverige, og Anders Folkesson har både den teoretiske og forskningsmæssige viden, men han har også praksisorienteret erfaring fra flere projekter. Og jeg tror, at den grønne branche herhjemme har brug for at få indblik i den viden og de erfaringer, der allerede eksistere, når det handler om at bruge jorden på stedet,” siger Jan Støvring.

Tid og sted

Fyraftensarrangementet med Anders Folkesson vil finde sted torsdag den 26. august kl. 16:00-17:00 på Have & Landskabs Fagligt Forum.

Oplægget ”Den gode vækstjord skabes i fællesskab” med Anders Folkesson i ekspertpanelet afvikles ligeledes på Fagligt Forum torsdag den 26. august klokken 10:00-11:15

Have & Landskab afholdes på ZBC Jernbjerggaards arealer i Slagelse den 25. til 27. august 2021.