Anlægsgartner Gottlieb – de 10 Ordentlighedsbud!

Ordentlighed kombineret med fokus på miljø, arbejdsmiljø og biodiversitet – herunder grønne tage: Besøg Anlægsgartner Gottlieb A/S på stand 46 på Strøget

Anlægsgartner Gottlieb – de 10 Ordentlighedsbud!

Anlægsgartner Gottlieb forbereder nu det sidste til vores stand på “Strøget” stand 46. Her glæder vi os til at præsentere jer for løsninger til jeres behov, kombineret med fokus på miljø, arbejdsmiljø og biodiversitet.

De 10 Ordentlighedsbud

På standen præsenterer vi vores 10 Ordentlighedsbud, der er en del af vores DNA og gennemsyrer det, vi står for, nemlig ordentlighed og omtanke, gennem hele organisationen.

Ny Aboristafdeling hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Den nye Arboristafdeling

Vi præsenterer vores nye Arboristafdeling, som har fokus på naturpleje og genopretning, på håndtering af risikotræer, på pleje af ældre træer ved biologisk korrekte beskæringsteknik, beskæring og på biodiversitet ved blandt andet at skabe såkaldte ”spættetræer”.

Strømpeforing
Vi viser også det seneste tiltag i vores strømpeforingsafdeling: Hvor vi tidligere har anvendt varmtvandshærdning, anvender vi nu lyshærdning. Det afkorter hærdningstiden og dermed tidsforbruget. Arbejdet gøres fysisk lettere, og de hærdere, der anvendes er mindre indgribende rent kemisk, uden at holdbarheden nedsættes. Den økonomiske fordel for strømpeforing bevares, og miljøet skånes for dels opgravning og udvinding af grusmaterialer.

(Strømpeforing er en no-dig renoveringsløsning, hvor utætte kloakledninger renoveres indefra. En filtstrømpe med hærder skaber et nyt tæt rør inde i den eksisterende ledning).

Så kom forbi vores stand og hils på os og se udstyr til både vores arborist og strømpeforingsarbejde!

I vil kunne møde vores dygtige team bestående af Kim Mundberg og Christina E. Bay, Casper Frydenlund og Niels Jensen. Vore 2 ejere Thomas Gottlieb og Tobias Røndbjerg vil desuden være at finde på messen.

Vi glæder os alle til at møde jer til en god samtale om jeres behov og ønsker og om, hvordan vi som samarbejdspartner og udførende kan være med til at sikre, at I kommer godt i mål.

Rigtig god sommer – og på gensyn på ”Strøget” stand 46 !