Natur, biodiversitet, el og jord! Fagligt Forum er klar

Natur, biodiversitet, el og jord! Fagligt Forum er klar

På Fagligt Forum kan tilhørerne altid deltage i diskussionen og flere af oplæggene har nærmest karakter af workshop.

Der er lagt op til 1.000 minutters faglig Masterclass, når Have & Landskab slår portene op til endnu en omgang Fagligt Forum – udstillingens faste række af minikurser med eksperter og fagfolk. De tre dages program kommer vidt omkring med emner som el som drivmiddel, effektiv vintertjeneste på cykelstier, bæredygtig jordhåndtering, natur i boligområder, planter, biodiversitet og meget, meget mere.

(Se hele det uddybede program HER)

Dermed er der al mulig grund til, at landets grønne fagfolk får sat kryds i kalenderen og kommer til Slagelse den 25. til 27. august, fastslår Have & Landskabs bestyrelsesformand og adjungeret professor ved Københavns Universitet, Palle Kristoffersen.

”Det er væsentlige emner, som vi løfter op til et passende niveau og går i dybden med, så gæsterne virkelig får noget med hjem. Der sker nemlig meget i disse år omkring eksempelvis el-maskiner, biodiversitet og jordhåndtering, og det er vigtigt at komme ned og deltage i dialogen og få de nyeste erfaringerne fra konkrete projekter,” fortæller Palle Kristoffersen og fortsætter: ”Der er meget at lære for både høj og lav, ikke mindst når det gælder drift af mere vilde græsarealer, som er meget oppe i tiden. For som græsklipperpilot har man altid haft fokus på at klippe det størst mulige areal mest effektivt, men pludselig skal de også tænke over biodiversitet, se æstetik på en mere vild måde og have kendskab til nye driftsmetoder, bl.a. af engarealer.”

Natur i boligområder

Arbejdet med mere natur, biodiversitet og vildere græsarealer er ikke uden problemer – få indblik i konkrete udfordringer og løsninger fra boligselskaber på Fagligt Forum. Her et sumpbed ved Glostrup Boligselskab. Foto: Niels Lützen

Debatten om natur og biodiversitet raser nemlig ude i landets boligselskaber, hvor driftsfolkene skal navigere i krav om ”mere natur” og bekymring for, at udearealerne kommer til at se rodede ud. Derfor er landskabsarkitekt og medlem af Have & Landskabs advisory board, Niels Lützen, klar alle tre udstillingsdage med oplægget ”Natur i boligområder” med hhv. undertitlerne ”Hvad vil landskabsarkitekter og biologer?”, ”Hvad vil beboerne og driften?” og ikke mindst ”Hvordan lykkes det?” For tidens krav om vildere natur er ikke helt ligetil, fortæller Niels Lützen.

”Der er virkelig mange spørgsmål, som rejser sig, når man taler natur i boligområder. For hvad er natur overhovedet? Er det nogle fine staudebede som er gode for insekterne, eller er det helt vildt og uplejet? Og gør vi det for at spare penge eller for virkelig at rykke noget i forhold til bæredygtighed? Og hvad med æstetikken?” spørger Niels Lützen retorisk og forklarer, at kurserne kommer til at være meget praktisk funderede og vil tage udgangspunkt indlæg fra de ansvarlige på de forskellige projekter, som præsenteres.

Maskinføreren med i planlægningen

Et af Fagligt Forums omdrejningspunkter er, at oplæggene både rummer vigtig læring for tegnestuernes og forvaltningernes planlæggere, men også folkene i marken. Og her har Jakob Sandell Sørensen, associeret partner hos Schønherr, pointer med i tasken til alle. Det sker i kurset ”Den gode vækstjord skabes i fællesskab” onsdag den 25. august, hvor han er med til at præsentere erfaringerne fra et omfattende regnvandsprojekt i forbindelse med etableringen af 130 hektar ny bydel ved togstationen Køge Nord. Det kunne lyde som et oplæg for planlæggere, men Jakob Sandell Sørensen understreger, at man ikke må se stort på de lavpraktiske erfaringer.

”Jord er jo mange ting, og tit er der stor forskel på, hvad man ved, når man tegner projektet, og hvad man finder ud af, når man kommer i jorden. I Køge Nord har vi forsøgt at lave en proces, som tillader os at blive klogere og ændre strategi undervejs. Og her har du i høj grad brug for maskinførerens erfaringer og for at høre, hvad de ser og mærker, når de arbejder med jorden,” siger Jakob Sandell Sørensen, som forklarer, at man også vil blive klogere på at arbejde med ressourcebevidsthed i jordhåndteringen for at sikre mest mulig genbrug og mindst mulig unødig transport.

Oplæggets mediator er lektor Jan Støvring fra Københavns Universitet. Til torsdagens kursus har han inviteret Malmos Landskaber og Julie Kierkegaard Landskabsarkitekter til at diskutere udfordringer og løsninger omkring jord, græs og frøblandinger på en 10 hektar stor byggegrund i Tuborg Havn.

Få styr på jordens styrke

Have & Landskab bugner med demonstrationsprojekter omkring jord og vækstmedier i år, men også på Fagligt Forum kan deltagerne få et bedre fundament at stå på, når det gælder jordens styrke. Her er bygningsingeniør med speciale i Geoteknik hos BG Byggros, Peter Randrup Nilsson klar med oplægget ”Hvor meget kan det bære?”

”Det handler om at stille målbare krav til vækstmediernes styrkeegenskaber. Vi har brug for plads til træernes rødder under belægninger, fortove og cykelstier uden at det giver sætningsskader over tid. Men så snart du har et jordmateriale, hvor der skal asfalt, brosten eller en anden belægning ovenpå, skal du kende styrken ligesom med alle andre byggematerialer. Ellers kan du simpelthen ikke bruge det. Mange landskabsarkitekter oplever, at ingeniørerne vender tommelfingeren ned, når de kommer med deres projekter, fordi de styrkemæssige egenskaber ikke er beskrevet godt nok,” fortæller Peter Randrup Nilsson, som heldigvis er klar alle tre udstillingsdage til at klæde jordens fagfolk bedre på.

Fagligt Forum rummer i alt 10 forskellige oplæg, hvoraf flere bliver afholdt alle tre dage. Der er mindst 7 oplæg hver af de tre udstillingsdage, og alle Fagligt Forums arrangementer er gratis at deltage i for professionelle gæster.

Læs mere i programmet

Se hele det uddybede program på www.haveoglandskab.dk/program