DM for anlægsgartnere og brolæggere kommer til Have & Landskab ’21

DM for anlægsgartnere og brolæggere kommer til Have & Landskab

(OBS! Se alle deltagerne, skolerne, praktikvirksomhederne og sponsorerne for anlægsgartnereleverne HER og for brolæggereleverne HER).

Have & Landskab kommer til sommer til at klinge af lyden af arbejdsomme unge, som vil vise deres færdigheder til den samlede grønne branche og dyste om at være de bedste til deres fag. Danmarksmesterskabet for anlægsgartnerelever og brolæggerelever vil nemlig blive afholdt på Have & Landskabs arealer til august, og det ser udstillingsleder Dina Overgaard frem til – specielt fordi det i år er præcist 20 år siden at Danmarksmesterskabet sidst blev afholdt – netop på Have & Landskab i 2001.

2-personers hold af anlægsgartnerelever fra hver af de fem hovedforløbsskoler kommer til at dyste om titlen som Danmarksmester, når Have & Landskab slår portene op den 25. til 27. august i år.

”Jeg er glad for, at vi nu kan slippe de unges skaberkraft fri på Have & Landskab. Jubilæumskonkurrencen vil virkelig give de over 11.000 gæster noget interessant at kigge på og vil samtidig vise virksomhederne, at der er masser af potentiale i at tage elever. Og en udstilling handler ikke kun om at vise produkter frem. Den skal være dynamisk, og derfor har det længe været drømmen at gøre noget i denne dur, som samler branchen og er med til at generere den dialog, netværk, viden og faglighed, som Have & Landskab stå for,” fortæller Dina Overgaard.

Rent praktisk kommer brolæggereleverne til at dyste på udstillingsområdet Torvet, hvor 250 til 300 m2 vil blive afsat, mens anlægsgartnereleverne vil være at finde på udstillingsområdet Strøget på et større areal på 600 til 800 m2.

Som Skills, men med tyvstart

Hos Byggeriets Uddannelser fortæller uddannelseskonsulent Jette Christiansen, der også er med i Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri, at danmarksmesterskabet på Have & Landskab kommer til at blive afviklet efter den samme skabelon, som man kender fra Skills. Men der kommer også til at være ændringer.

”Det kommer til at følge Skills-formatet, hvor de unge er sammen to og to fra hver skole og skal arbejde ud fra en tegning, hvor de samme elementer indgår. Men jeg kan godt løfte sløret for, at vi kommer til at tyvstarte. Vi sætter allerede konkurrencen i gang om mandagen, hvor Have & Landskab først åbner om onsdagen. Så er der allerede noget at se på og træerne er plantet, når de første gæster kommer,” fortæller Jette Christiansen, som finder det helt naturligt, at netop Have & Landskab kommer til at udgøre rammen for Danmarksmesterskabet.

”Her kommer hele branchen jo. Og samtidig søger virksomhederne folk som aldrig før, så den kombination lå lige til højrebenet,” understreger hun.

Sammen om faget

Hos 3F er Flemming Madsen, formand for Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri, glad for at sætte uddannelserne i rampelyset efter et helt år i skyggen af Corona.

”Eleverne og skolerne går utroligt meget op i Skills, og det har været ærgerligt for alle at opleve aflysningerne. Men netop fordi anlægsgartner altid har været et af de mest publikumsvenlige fag på Skills, føles det godt at kunne stable et konkurrenceformat på benene igen,” siger Flemming Madsen.

Han ser dog ikke anlægsgartnerfaget som lige så udfordret som mange andre håndværksfag. Bl.a. peger han på, at antallet af elever i gang med uddannelsen har ligget ret stabil på omkring 800.

Til HL21 vil anlægsgartnereleverne dyste på Strøget, mens det går løs for brolæggereleverne på Torvet. I alt vil op mod 1.000 m2 af udstillingsarealet blive brugt på DM

”Til gengæld har det været markant at opleve, hvordan der siden jeg blev uddannet, er strømmet kvinder til faget. Nu er fordelingen nærmest 50/50, hvor jeg i hele min ungdom kun oplevede én kvinde på uddannelsen. Det er et kæmpeplus og er også med til at gøre faget mere populært hos begge køn,” fortæller Flemming Madsen.

Idéen om at stable Danmarksmesterskab for anlægsgartnerelever og brolæggerelever på benene blev taget i Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri. Og selvom her både sidder repræsentanter for skolerne, fagforeningerne og arbejdsgiverne, understreger han, at man er meget enig om beslutningen.

”Vi vil gerne vise, hvad faget er og kan og gør det for at få de bedste elever. Det har ikke så meget med fagforening og arbejdsgiver at gøre. VI har en fælles interesse i at skabe gode uddannelser til de unge mennesker. Det er det eneste formål vi har. Vi dyrker de gode uddannelser,” pointerer han.

Et udstillingsvindue

Den vinkel er anlægsgartnermester og formand for Danske Anlægsgartneres uddannelsesudvalg, Michael Dall fra Sven Bech A/S, enig i, og det var faktisk ham, som foreslog at bruge netop Have & Landskab til afviklingen af Danmarksmesterskabet.

”Det giver de unge den mulighed, de har savnet og det giver noget at se på til udstillingen. Og ikke mindst vil det blive et udstillingsvindue til de virksomheder, som ikke har elever. På den måde kan vi fastholde elevantallet eller få det til at vokse, når kommuner og virksomheder kommer og ser, hvad de unge kan,” siger Michael Dall og peger på, at Have & Landskabs eksisterende setup gjorde den til et oplagt valg.

”Da det er en udendørs udstilling mente vi godt, at arrangementet ville kunne afvikles. Desuden har skolen (ZBC, Jernbjerggaard) alt nødvendigt materiel og ledige arealer. Og da vi allerede havde brugt tid og ressourcer på at klargøre faget til Skills, går kræfterne ikke til spilde på denne måde,” pointerer Michael Dall, der ligesom resten af Fagligt uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri og Have & Landskabs ledelse er meget fortrøstningsfulde omkring mulighederne for igen at kunne mødes til HL21.