Advisory Board i Have&Landskab, Fagspecialister skal rådgive Have&Landskabs bestyrelse.

Have&Landskab har nedsat et Advisoryboard, som består af 10 yderst faglige kompetente og engagerede personer, der på hver deres måde repræsenterer de forskellige områder af park- og landskabssektoren.

Have&Landskabs Advisory Board er et rådgivende forum for Have&Landskab bestyrelse og administration.

Her kan du se hvem som sidder i HL Advisory Board