Have & Landskab slår for alvor rødder på Jernbjerggaard

Have & Landskab slår for alvor rødder på Jernbjerggaard

Med en donation af 20 store kejserlind (Tilia vulgaris pallida) er Have & Landskab og Jernbjerggaard, ZBC, blevet knyttet tættere sammen end nogensinde før. Rent praktisk har Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche for længst slået rødder på Jernbjerggaard, da samtlige udstillinger siden 2003 er blevet afholdt på fagskolens arealer. Men nu er det også sket symbolsk, efter at udstillingsledelsen har besluttet at erstatte de gamle kastanjetræer, som stod og indrammede græsplænen i gården foran Jernbjerggaards hovedbygning, men måtte fjernes på grund af sygdom.

ZBCs direktør Michael Kaas-Andersen, Slagelses viceborgmester Villum Christensen, Have & Landskabs bestyrelsesformand Palle Kristoffersen og anlægsgartnerelev Rasmus Seeberg klipper båndet til det nye gårdrum over.

”Derfor er donationen jo en fejring af forholdet mellem udstilling og skolen og vores fælles tilknytning til den grønne faglighed,” fastslår Have & Landskabs bestyrelsesformand, adjungeret professor Palle Kristoffersen og fortsætter: ”Efter kastanjetræerne forsvandt, virkede gårdrummet lidt amputeret, fordi proportionerne i rummet blev forkerte. Der bliver genskabt med de nye træer, så vi er tæt på en 1:1 restaurering, selvfølgelig med et andet, men mere sikkert plantevalg.”

Palle Kristoffersen pointerer desuden, at første gang Have & Landskab blev afholdt i Slagelse i 1995 var der faktisk spisetelt på græsplænen, indrammet af de nu forsvundne kastanjetræer.

Om gårdrummet igen bliver inddraget ved en fremtidig udgave af Have & Landskab er endnu usikkert, men ikke usandsynligt pointerer områdeleder på Jernbjerggaard, Frederikke Tom-Petersen, som sætter stor pris på den gavmilde gestus fra udstillingen.

”Jeg synes, at den flotte gave binder Have & Landskab og Jernbjerggaard sammen på en ret poetisk måde. Vi har også lavet en mere formel hensigtserklæring om at samarbejde omkring udstillingen et godt stykke ud i fremtiden. Og det giver god mening, at hele branchens udstilling foregår her på arnestedet for de fremtidige professionelle i branchen. Man kan jo sige, at æbletikke falder langt fra stammen,” pointerer Frederikke Tom-Petersen.

Have & Landskabs udstillingsleder Dina Overgaard og områdechef på ZBC, Frederikke Tom-Petersen var selvfølgelig også på pletten, da det mangeårige samarbejde mellem Have & Landskab og ZBC, Jernbjerggaard blev fejret.

1700-tallets franske vejingeniører

Valget af kejserlind som erstatning for de gamle kastanjetræer er ikke grebet ud af den blå luft, forklarer Joel Klerk, som er medlem af Have & Landskabs bestyrelse og indehaver af Joel Klerk Planteskole, der leverer træerne.

”Lind er jo et klassisk træ, som man især har brugt herhjemme siden 1700-tallet, da franske vejingeniører lavede kongeveje, så de royale kunne køre afsted i hestevogn under svalende trækroner. Den tradition tog de med til Danmark, også selvom vi ikke havde helt de samme varme somre som krævede skygge på de lange køreture. Og alt, som er fint nok til kongefamilien, breder sig som bekendt nedad, så herregårde og i sidste ende bøndergårde plantede også træer i alléer på samme måde. De havde dog ikke råd til lindetræer, så de tog, hvad de kunne finde, selvom de ikke havde helt styr på botanikken. Derfor blev udtrykket meget forskelligt, alt efter hvad der overlevede, men hvis man ser på den oprindelige tradition, så var Jernbjerggaard en ret stor gård, så ren historisk er det fuldstændig korrekt at plante lindetræer,” pointerer Joel Klerk.

De leverede træer er netop kejserlind, som de gamle franske vejingeniører også brugte, og er blevet leveret med en stammeomkreds på 14-16 cm, hvilket svarer til et forholdsvis velvoksent træ på 4,5 meter.

Vanding og knudebeskæring

Have & Landskab har doneret 20 kejserlinde som ZBC Jernbjerggaards elever efterfølgende selv plantede. Planen er at de 19 træer – der var ikke plads til nummer 20 – skal knudebeskæres.

Skolen selv har sørget for at få træerne i jorden. Det arbejde stod et hold af 26 anlægsgartnerelever fra 1. hovedforløb under ledelse af faglærer Lars Biering-Sørensen for. Ud over at grave grundigt ud til plantehullet, der bliver 10-15 cm større end rodklumpen og løsnet i siderne og relativt fast i bunden, og der vil blive anvendt vandingsposer for at sikre en effektiv vanding på gårdspladsens relativt lette og sandede jord, fortæller Lars Biering-Sørensen.

Som alle grønne fagfolk ved, er arbejdet dog ikke færdigt, når planterne er plantet. Derfor er der allerede ved at blive lavet en fast plan for plejen af de 26 lindetræer, understreger faglæreren.

”De bliver jo 20 meter høje. Det er alt for stort til vores gårdrum, så det skal de ikke. De skal ind i en meget formel beskæringspraksis. Vi regner med at pleje dem frem til, at vi kan lave knudebeskæring af dem. Det er en relativt skånsom beskæringsform, for man klipper kun overskudsvæksten af hvert år, og det er små sår på 1 cm som lukker sig igen. Det var netop problemet med de tidligere kastanjetræer i gården. Lige siden de blev plantet omkring krigen, har man bare lavet reduktionsbeskæringer på dem, og der er gået flere år imellem, så nogle gange blev beskæringerne ret voldsomme,” siger Lars Biering-Sørensen og fortæller, at det bliver skolens ansatte og eleverne selv, som kommer til at stå for den løbende knudebeskæring.

Plantningen af de 26 kejserlind er ikke den eneste forandring som gårdrummet gennemgår i disse dage. Græsplænen omkranses af chaussesten, men med tiden har græsset hævet sig 8 cm over chaussestenene. Det får skolen nu chancen for at ændre på, mens man alligevel er i gang med renoveringen.

”Vi har i mange år gerne villet regulære jordhøjden ud mod chaussestenen, og nu fjerner vi sammen med skolepraktikken et bånd på 6 meter af græsplænen hele vejen rundt, så græsset igen kommer på niveau med stenene udenom,” fortæller Lars Biering-Sørensen.

Gårdrummet er igen flankeret af træer, dog lindetræer i stedet for kastanjer. Eleverne (og pølserne) er klar til ceremonien

”Tidsånden er med Jer”

Donationen blev fejret ved en ceremoni den 28. november på Jernbjergaard, hvor der blev klippet bånd, og der blev holdt taler af ZBCs direktør Michael Kaas-Andersen, Slagelses viceborgmester Villum Christensen (LA) og Have & Landskabs bestyrelsesformand Palle Kristoffersen.

Førstnævnte understregede fagudstillingens og skolens årtier lange samarbejde og glæden over, at gårdrummet nu igen vil komme til sin ret, mens Villum Christensen pointerede, at de tætte bånd mellem ZBC, Jernbjerggaard og Have & Landskab er gode for Slagelse. ”Så sker der virkelig noget i Slagelse. Og ligesom Herning kan vi jo godt lide at have noget at være stolte af,” pointerede han, før han henvendte sig til eleverne og branchen som helhed med ordene ”Tidsånden er med Jer og Jeres fag”. Palle Kristoffersen sluttede talerrækken af med rosende ord til skolen og eleverne, samt et par gode råd til det kommende beskæringsarbejde, som kunne tyde på, at han ikke er helt enig i beslutningen om at knudebeskære lindetræerne.

De grønne fagfolk, som ikke har deres daglige gang på Jernbjerggaard, kan glæde sig til de sidste tre hverdage i august 2021, hvor Have & Landskab igen byder indenfor til Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche – naturligvis med Jernbjerggaard som ramme.

HENT FLERE FOTOS FRA DAGEN HER.