Robotterne indtager Fagligt Forum

Robotterne indtager Fagligt Forum

Robotteknologi er ikke længere begrænset til fabrikshallerne eller hr. og fru. Jensens have. Flere og flere store boligselskaber og kommuner bruger nu robotter til at vedligeholde stadig større græsarealer, og den tendens vil kun vokse sig stærkere i fremtiden.

Robotterne får større og større betydning, især på idrætsarealer. Her ses en linjeopkridter til boldbaner fra Intelligent marking

Heldigvis står mange udstillere på Have & Landskab ’19 klar til at vise det seneste indenfor robotteknologien, men hvordan i al verden finder man plads til robotter i en kommunal virkelighed, hvor både budgetter og driftsplanlægning er indrettet til at udføre det grønne vedligehold manuelt?

Det spørgsmål kan de besøgende på Fagligt Forum på Have & Landskab heldigvis få svar på torsdag den 29. august, hvor solide oplæg vil give inspiration til grønne fagfolk, der overvejer at lade robotterne stå for arbejdet på nogle af deres arealer.

”Robotter til groundsmen”

”Robotterne er her… hvad ved vi om dem?” – det retoriske spørgsmål besvarer Bjarne Falk Nielsen, indehaver af Maybe Robotics, på sit oplæg, hvor han også vil give gode råd til det professionelle segment i forhold til både fodboldstadions, parker, boligselskaber og golfplæner som med fordel kan tage robotter i brug. Han er nemlig ikke i tvivl om, at fremtiden i den grønne branche kommer til at rumme robotter, masser af robotter.

Også grønne fagfolk i kommunerne kan med fordel begynde at overveje robotter til parker og grønne områder. Her ses en græsklipper fra Husqvarna

Robotter kommer til at være overalt. Størrelse bliver ikke et spørgsmål i fremtiden, da teknologien, brugen og priserne vil blive tilpasset til efterspørgslen. De kommer til at være overalt! I dag er den største udfordring stadig usikkerhed om hvorvidt de store klippere kan slippes løs så de ikke skader nogen,” forklarer Bjarne Falk Nielsen. (et af mine emner til foredraget)

Han driver desuden netværket ”Robotter til Groundsmen”, hvis primære fokus er at dele viden og erfaringer om robotter til kommunernes drift.

”Målgruppen for groundsmen er alle dem der passer parker, veje og boldbaner i Danmark. Typisk er det driftchefer i kommuner, men alle groundsmen er inviteret, ligesom der også er rådgivere med,” forklarer Bjarke Falk Nielsen, som naturligvis også vil være klar til at svare på spørgsmål fra salen efter oplægget.

Robotter i praksis

Fra Have & Landskabs hjemkommune står Slagelse Entreprenørservice derefter klar til at dele ud af deres praktiske erfaringer med at anvende robotter på idrætsarealer.

Her vil Sten Bartelsen, uddannet anlægsgartner og groundsman og leder i team Sport, og Thomas Gundersen Thaarup, skov- og landskabsingeniør og driftsleder bl.a. præsentere erfaringer med andre måder at føre kabler på for at afhjælpe udfordringer med mål og udstyr på græsarealerne samt når flere enheder skal være på samme areal.

”Vi ser frem til at dele vores erfaringer med en ny hverdag, hvor robotløsninger er en naturlig del,” fortæller de to oplægsholdere og understreger, at også modtagelsen, engagementet og ejerskabet til ny teknologi og nye metoder hos brugerne og klubberne samt hos driftspersonalet kan være afgørende for robotindsatsens succes.

Desuden vil oplægget også komme omkring mindre sexede men essentielle emner såsom driftsstop, hærværk, optimering og økonomi.

Bjarne Falk Nielsens oplæg finder sted torsdag den 29. august kl. 10:00 og kl. 12:30, mens oplægget fra Slagelse Entreprenørservice afholdes samme dag kl. 10:45 og kl. 13:15.

Se mere på www.haveoglandskab.dk/program