Nye filterteknologi fra LB Watertech fjerner metaller og mikroplast fra kunstgræsbaner og befæstede arealer

Oplev den nye filterteknologi fra LB Watertech til fjernelse af metaller og mikroplast fra kunstgræsbaner samt befæstede arealer på Have & Landskab 2019.

Med afsæt i den stigende opmærksomhed på udledning af tungmetaller fra kunstgræsbaner samt andre befæstede arealer, har kunstgræsfirmaet NKI, med støtte fra Innovationsfonden, og i samarbejde med Teknologisk Institut, de seneste 4 år udviklet et filtersystem, som kan eliminere størstedelen af udledning af miljøfremmede stoffer og mikroplast i drænvandet.

LB Watertech udstiller på stand B36 sammen med kunstgræsfirmaet NKI.

Med afsæt i den stigende opmærksomhed på udledning af tungmetaller fra kunstgræsbaner samt andre befæstede arealer, har NKI, med støtte fra Innovationsfonden, og i samarbejde med Teknologisk Institut, de seneste 4 år udviklet et filtersystem, som kan eliminere størstedelen af udledning af miljøfremmede stoffer og mikroplast i drænvandet. Som en form for ”sidegevinst” kan det også dokumenteres, at det anvendte drænsystem, hvor alt drænvand opsamles, medfører at der ikke forefindes PAH´er samt phthalater over detektionsgrænsen.

Besøg hjemmesiden www.lbwatertech.dk og se bl.a. en videopræsentation af løsningen.

Historien bag:

Samarbejdet med Teknologisk Institut kom i gang, fordi NKI havde etableret to fuldstændigt ens kunstgræsbaner i Morud og i Tårup, men udledningen af metaller i drænvandet viste sig at være meget forskellig de to steder. Oftest tilskrives forureningen det gummi, der bruges som indfyld i banerne, men yderligere undersøgelser gjorde klart, at især den store mængde af zink i drænvandet, stammede fra et galvaniseret hegn omkring banen i Morud.

Innovationsfonden:

En prototype af filteret, med et let afsæt i bestående metoder til rensning af overfladevand fra veje, blev etableret af entreprenørfirmaet AML Entreprise og de første resultater fra prototypen, viste sig at være så lovende, så Innovationsfonden bevilgede midler til videreudvikling og dokumentation af en Version 2. Til denne videreudvikling blev projektleder Jacob Ask Hansen fra Teknologisk Institut tilknyttet som rådgiver på den fysisk-kemiske del af udviklingen.

LB Watertech:

Efter implementering og storskalatest af filteret ved kunstgræsbanen i Morud på Fyn, er filteret nu klar til installation på bestående og nye kunstgræsanlæg og andre befæstede arealer som P-Pladser, udstykninger osv. Sammen med ejer af NKI, Bent Lambertsen, har undertegnede derfor etableret firmaet LB Watertech, da forretningsmodellen ikke kun sigter mod etableringen af kunstgræsbaner, men også mod andre befæstede arealer, hvor det kan give god mening at rense drænvandet.

Fremtiden:

Kommuner og andre kunder kan nu tilkøbe et filter til en pris, som vil være lavere end f.eks. alternative indfyldstyper til kunstgræsbaner eller udledning til renseanlæg, da det udledte drænvand kommer til at ligne almindeligt regnvand, når det har været igennem filteret. I efteråret 2019 vil det første kommercielt solgte filter blive etableret i forbindelse med anlæg af en kunstgræsbane i Middelfart Kommune.

Læs hele artiklen her

Interview med Jacob Ask Hansen Sektionsleder, ph.d. Life Science Teknologisk Institut (Fyens Stiftstidende 1/11-2018)
(læs hele artiklen HER)

Hvorfor har teknologisk institut valgt at samarbejde med NKI om den nye filterløsning?
“Vi gik med i det, fordi jeg sidder i et center, som i forvejen arbejder med vandrensning, og vi har tidligere arbejdet sammen med NKI omkring målinger på baner, og hvad man kan gøre for at minimere udledning af stoffer. Med det her projekt så vi en mulighed for at udvidesamarbejdet yderligere.”

Så I så en mulighed for at skabe ny teknologi, som kunne blive brugt ude i virkeligheden?
“Ja, vi kunne se en mulighed for at lave en teknologi og et filter, som rent faktisk kunne komme ud i spil og blive brugt på de baner rundt omkring. Ellers havde vi heller ikke gjort det, for vi går kun ind i projekter, hvor vi kan se en mulighed for at afsætte det og skabe forretning.”

Hvad kan kunderne med filtret?
“En af udfordringerne ved nogle banetyper er udledninger af metalioner, som kan komme fra materialer på banen eller alt det, som står uden om banen i form af eksempelvis hegn. Med den første udgave af filtret fjerner vi 80 procent af metalionerne i drænvandet – primært zink. Desuden fjerner vi også de mikroplastrester, som bliver udledt med drænvandet.”

Kan filtret blive bedre og opsamle mere?
“Ja, den første version er en større model, men der kommer nok en version mere, hvor vi kan fjerne 95 procent af metalionerne i vandet. Det udledte drænvand kommer til at ligne noget, der ligner almindeligt regnvand, når det har været igennem filtret.”

Hvem skal bruge teknologien?
“Man skal bruge det, hvis man som boldklub har en kunstbane eller andre et areal, hvor drænvandet skal udledes til en å eller som almindeligt regnvand. For en boldklub er det dyrt at udlede drænvandet til kloak, så vores løsning skal være billigere, ellers er der ikke nogen kunder. Det betyder, at boldklubber kan undgå at sende deres drænvand til rensningsanlæg, som er ret dyrt, hvis de investerer i filtret. Den her løsning kan eftermonteres på de baner, hvor der er problemer, og det er en fordel, for så kan man vælge at indsætte filtret der, hvor der er et behov”.

Er du tilfreds med resultatet?
“Umiddelbart syntes jeg, det fungerer ret godt. Især fordi det er første generation, og der sker altid noget, når man går fra kontrolleret laboratorie-miljø til virkeligheden, og derfor er jeg godt tilfreds. Der er potentiale for at arbejde videre med filtret, og det kommer vi også til.”

For yderligere information, besøg meget gerne www.lbwatertech.dk hvor der også er en gennemgang af indfyldstyper fordele/ulemper, samt gode råde til at imødegå spredning af gummiindfyld fra kunstgræsbanerne. Undertegnede står naturligvis til rådighed såfremt der ønskes yderligere information, samt dokumentation.

Med venlig hilsen

LB Watertech
Lars Offenbach Poulsen
21 44 32 65