Fremtidens Byrum: IBF – luftrensende belægning, sten med slamaske og bærelag af knust beton

IBF – luftrensende belægning, sten med slamaske og bærelag af knust beton

IBF er klar til at vise, at beton absolut også har sin berettigelse, når talen falder på bæredygtighed i ”Fremtidens byrum. Det sker med to konkrete produkter – Nox Off-flisen, der med en behandling af titandioxid omdanner skadelige NOx-partikler til nitrat, når solen skinner på den.

To næsten ens belægninger – den til højre består af 2 stk. Uni Coloc er lavet med bio-aske. Og de 3 stk. Uni Loc til venstre er fremstillet med flyaske. Bio-asken indeholder jernforbindelser, som giver betonen en rødlig farve. I Danmark har vi mange år haft tradition for at tilsætte flyveaske til betonen, som erstatning for en del af cementen, flyveaske er restprodukt fra kulfyrede kraftværker, men med Regeringens mål om udfasning af kulfyrede kraftværker i 2027, er mængden af flyveaske dalende.

De NOx Off behandlede sten lægges på helt normal vis, og behandlingen kan hverken ses eller lugtes Den anden bæredygtige nyhed er belægningssten med indbygget slamaske, som opstår i forbindelse med produktionen af el og varme på biobrændselsanlæg. Tidligere brugte man flyveaske fra kulkraftværkerne i betonen, men i takt med at de bliver udfaset har IBF altså fundet et alternativ, der bruger et affaldsprodukt fra den mere klimavenlige energiproduktion i betonen.

Og ikke nok med det – planen er også, at IBF vil sætte disse belægninger i knust beton på virksomhedens stand på HL19. Denne utraditionelle anvendelse af beton har et stort potentiale, når det gælder bæredygtighed, påpeger salgschef hos IBF, Kim Falkenberg.

”For at genanvende vores rest- og fejlprodukter nedknuses disse til 0-64 mm knust beton, der kan bruges til opbygning som bærelag til nye belægninger. Det er et fantastisk godt materiale, der erstatter stabilgruset i bærelaget,” siger Kim Falkenberg, som forklarer, at nedknusningen foregår  på fabrikken i Horsens og klares med få arbejdsgange, hvorefter det tidligere spildmateriale er klar til at blive genbrugt 100 %.

Besøg IBF på stand D1.

Læs mere om IBFs NOx-off fliser HER.