Unik chance på HL19: Workshop med Nigel Dunnett

Unik chance på HL19: Workshop med Nigel Dunnett

Det er lykkedes fagudstillingen Have & Landskab at få professor og pioner indenfor naturalistisk plantedesign, Nigel Dunnett, til at holde forelæsninger og aktive workshops på Fagligt Forum onsdag den 28. august og torsdag den 29. august. Her vil han bl.a. gennemgå og komme med feedback på konkrete, danske planteprojekter.

At Have & Landskab dermed giver landets grønne fagfolk mulighed for at få konkrete råd fra, er en helt unik chance, fastslår lektor Torben Dam fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

For Nigel Dunnett handler det om at få plantesamfund til at fungere sammen - smukt og naturligt. Foto: Nigel Dunnett
For Nigel Dunnett handler det om at få plantesamfund til at fungere sammen – smukt og naturligt. Foto: Nigel Dunnett

”Selv helt almindelige borgere har indset, at emner som biodiversitet og bynatur er vigtige, og ligesom politikerne har de stadig mere markante holdninger på området. Derfor skal vi som grønne fagfolk kunne levere varen, og det kompetenceløft mener jeg, at vi støtter op om ved at sikre en aktiv deltagelse fra en markant kapacitet som Nigel Dunnett. De besøgende på Have & Landskab er jo fagfolk og dermed absolut interesserede i konkrete råd og erfaringer omkring, hvordan man sikrer gode, langtidsholdbare plantninger, hvor der er forståelse for planternes naturlige processer og indbyrdes forhold. Og her har Nigel Dunnett nogle modeller og løsninger, som kan løfte vores daglige arbejde og også selve debatten om bynatur og naturlige plantninger,” lyder det fra Torben Dam, der desuden er studieleder ved universitets sektion for Landskabsarkitektur og planlægning.

Dunnetts principper giver bedre buske

Elementer af Nigel Dunnetts opsigtsvækkende, naturalistiske tilgang til beplantninger kan man desuden opleve i den forsøgsplantning med buske, som Danske Planteskoler og Københavns Universitet ved Marie Schnell etablerede på Have & Landskab i 2017. Flere af de konkrete bede er nemlig designet og tilplantet med afsæt i Nigel Dunnetts principper, fortæller landskabsarkitekt og ph.d.-studerende Marie Schnell.

”Allerede ved mit allerførste regulære buskplantningsprojekt brugte jeg en del af hans fremgangsmåde, bl.a. at plante med en tæthed, hvor man tager udgangspunkt i den forventede størrelse af buskene og med brug af etagerede beplantninger samt urtebund, i stedet for at plante dem tæt fra starten og med ens planteafstand,” fortæller Marie Schnell, som i de efterfølgende år har erfaret, at Nigel Dunnetts principper generelt resulterer i langt mere livskraftige beplantninger med mere variation både i højde og struktur og i farve over årstiderne, hvor planterne samtidig dækker mere af jorden uden at konkurrere så voldsomt indbyrdes.

Og derfor mener hun, at mange landskabsarkitekter, kommunale planlæggere, anlægsgartnere og driftsansvarlige vil have stor gavn af at læne sig op af Nigel Dunnetts erfaringer, næste gang de skal lave en beplantning.

”Han er en af de få som på et forskningsmæssigt plan har beskæftiget sig med beplantningsdesign og hvordan man får buske til at fungere sammen, og jeg synes, at det er virkelig spændende at arbejde med at få plantningerne til at blive harmoniske, livskraftige og æstetiske uden omfattende drift og lugning, hvilket jeg ved, er en udfordring for grønne fagfolk i hele landet,” pointerer Marie Schnell.

Få dit planteprojekt gennemgået af Nigel Dunnett

Hvis du netop nu sidder med et planteprojekt og tænker: ”Nøj, bare Nigel Dunnett gad at gennemgå plantelisten og planen sammen med mig” – så har du faktisk chancen.
Have & Landskab er nemlig på jagt efter 3-4 hold af landskabsarkitekter eller kommunale planlæggere, der sidder med et projekt, som er så færdigt, at der foreligger en planteplan og en planteliste. Vi er særligt interesserede i projekter med flere etager i beplantningerne, så der planlægges forskellige højder af vedplanter i samme bede gerne med samtidig brug af urter. Planen er, at man i fællesskab med Nigel Dunnett skal gennemgå de konkrete planer og tankerne bag og derefter tager en faglig dialog om mulighederne og ikke mindst får masser af konkrete råd og idéer med på vejen. Disse workshops vil desuden blive live-streamet.

Hvis du er interesseret og mener at have et projekt, som kunne være interessant, så kontakt lektor Torben Dam på toda@ign.ku.dk

Og hvis ikke, må du jo ”bare” glæde dig til at overvære forelæsninger og workshops i særklasse, når Fagligt Forum og Nigel Dunnett slår dørene op på Have & Landskab sidste uge i august.

Læs mere om arrangementet og Nigel Dunnett HER.