DIS præsenterer frostsikker, stationær vand- og tappestation med cloudbaseret dataopsamling

DIS præsenterer frostsikker, stationær vand- og tappestation med cloudbaseret dataopsamling

I samarbejde med bl.a. Københavns Kommune har DIS udviklet en frostsikker stationær vand- og tappestation, der er beregnet til opsætning på både private og kommunale materialepladser hvor bl.a. vintertjenesten – har et stort behov for afvaskning af materiel døgnet rundt. Vand- og tappestationerne kan opsættes alle steder, hvor der er et stort behov for afvaskning af maskiner og udstyr med lavtryk eller højtryk både med koldt og varmt vand

Tag del i klimakampen og gør en forskel!

På Have og Landskab 2019 præsenterer DIS en nyhed, som ikke før har været præsenteret i Danmark.

En serie af avancerede vand- og tappestationer, der kan give besparelser på både økonomien, men også på det generelle vandforbrug og dermed bidrage positivt til en generel forbedring af klimaet og mindske forbruget af vandressourcerne.

Den nyeste udvikling er en serie af FSP vand- og tappestationer

I samarbejde med bl.a. Københavns Kommune har DIS udviklet en frostsikker stationær vand- og tappestation, der er beregnet til opsætning på både private og kommunale materialepladser hvor bl.a. vintertjenesten – har et stort behov for afvaskning af materiel døgnet rundt.

Vand- og tappestationerne kan opsættes alle steder, hvor der er et stort behov for afvaskning af maskiner og udstyr med lavtryk eller højtryk både med koldt og varmt vand, samt påfyldning/aftapning af store mængder vand på f.eks. feje/sugemaskiner, vandingsvogne, grafittivogne etc.

Med dataopsamling er det for bl.a. kommuner let at bekræfte til forsyningsselskaber,, at for det aftappede vand der ikke bliver ledt til kloak, f.eks. til trævanding, gadefejning, afrensning af byinventar og graffitiafrensning, vil spildevandstaksten (vandafledningsafgiften) for den del af vandet blive refunderet den enkelte ejer af vand- og tappestationen.

FSP vandstationen bliver produceret i nu 5 forskellige versioner, hvoraf de 2 nyeste er specielt udviklet til hurtig aftapning/påfyldning af sø-vand og opsamlet regnvand mm.

  • FSP 1: Manuel vand- og aftapningsstation til afvaskning og påfyldning med trykforøgelse af vandværksvand op til 8 bar.
  •  FSP 2: PLC styret vand- og aftapningsstation til påfyldning, spuling med trykforøgelse af vandværksvand op til 10 bar, samt højtryksrensning med koldt vand op til 160 bar.
  •  FSP 3: PLC styret vand- og aftapningsstation til påfyldning og spuling med trykforøgelse af vandværksvand op til 10 bar, samt højtryksrensning med både koldt og varmt vand op til max temp. på 90o og et max arbejdstryk på 160 bar.
  •  FSP 4: Manuel aftapningsstation beregnet til aftapning/påfyldning af sø-vand, opsamlet regnvand, med tilslutning af 2” Stortz kobling
  •  FSP 5: PLC styret aftapningsstation beregnet til aftapning/påfyldning af sø-vand, opsamlet regnvand, med tilslutning af 2” Stortz kobling

Cloudbaseret opsamling af data

En stabil løsning, til opsamling af data der opfylder de specifikationskrav som kunderne bla. Københavns Kommune har til opsamling af data og brugerhistorik. Overvågningssystemet til FSP 2, FSP 3 samt FSP 5 vandstationerne indsamler data om forbrug, brugeroplysninger, placering og servicealarmer, i et cloudbaseret system.

Med ovenstående dataopsamling er det for bl.a. kommuner som hører under HOFOR bekræftet, at for det aftappede vand der ikke bliver ledt til kloak, f.eks. til trævanding, gadefejning, afrensning af byinventar og graffitiafrensning, vil spildevandstaksten (vandafledningsafgiften) for den del af vandet blive refunderet den enkelte ejer af vand- og tappestationen.

De nye FSP vandstationer er meget brugervenlige og gør det samtidig muligt at reducere vandudledningsafgiften på den del af vandet som ikke udledes til kloaken. Det giver store besparelser på og forebygger vandspild. Samtidig sparer kunderne både tid og penge på drift og vedligeholdelse. FSP Vand- og tappestationerne bruges allerede på kommunale materialepladser, men er også målrettet til brug på spildevandstekniske anlæg og forsyningspladser, samt hos entreprenørvirksomheder.

Oplev produkterne fra DIS på stand A200 på Maskinmarken