Verdenspremiere på dansk ukrudtsbekæmper på stand A112

Tanken rummer 600 liter, som ikke behøver at være rent drikkevand. ParkTrac IWE 700 har et filtersystem, der giver mulighed for at tanke op på vejen rundt fra for eksempel en sø eller en å.

ParkTrac først i verden med ny ukrudtsbekæmper

Unikt kamerasystem genkender de enkelte ukrudtsplanter og dræber dem individuelt med varmt vand

Den danske redskabsbærer-producent ParkTrac stempler ind på Have & Landskab 2017 i Slagelse med intet mindre end en verdensnyhed. I samarbejde med et forskerteam i Aarhus har virksomheden udviklet en helt ny ukrudtsbekæmper, som genkender forskellige planter og afliver ukrudtet med varmt vand i en nøjagtig tilpasset mængde, alt efter hvilken plante der er tale om, og dens størrelse.

”Vores nye system ParkTrac IWE 700 er det eneste i verden, der fungerer på denne måde. Uden pesticider og uden sensorer. Og samtidig til en pris langt under, hvad andre ukrudtsbekæmpere med varmt vand koster. Samtidig rummer udviklingen med kunstig intelligens uanede muligheder, hvor kun fantasien sætter grænser”, fortæller direktør Henrik Christiansen hos ParkTrac i Spjald mellem Holstebro og Skjern.

”Nogle ukrudtssystemer detekterer klorofyl i planterne ved hjælp af sensorer og sprøjter så pesticider ganske præcist efter ukrudtet. Andre systemer undgår pesticider og bruger i stedet varmt vand, men gør det så ved at bredsprøjte. Vores nye ParkTrac IWE 700-ukrudtsbekæmper finder ukrudtsplanterne og bekæmper dem effektivt enkeltvis med næsten kogende vand”, forklarer Henrik Christiansen.

Intelligente øjne

Klar til verdenspremiere på Have & Landskab: ParkTrac IWE 700. Det avancerede kamerasystem sidder i front og detekterer hver enkelt ukrudtsplante, bestemmer dens type og størrelse – og afliver den med en nøjagtig portion varmt vand.

IWE i modelbetegnelsen står for Intelligent Weed Eye og fortæller, at ParkTrac-systemet arbejder med kameragenkendelse og ikke sensorer, som andre ukrudtssystemer. Kameraerne detekterer fuldstændig præcist ukrudtet og blancherer det med 98-99 grader varmt vand, som ikke bredsprøjtes ud over et område, men bogstavelig taget skyder hver enkelt ukrudtsplante ned med præcis stråle og dosis.

”Vi blev opmærksomme på, at der fandtes et kamerasystem, som var muligt at anvende til vores formål. Sammen med forskerne har vi udviklet yderligere på systemet, så vi nu kan bruge det på faste overflader. Nu har vi testet ParkTrac IWE 700 grundigt igennem, og resultaterne mere end lever op til både forhåbninger og forventninger. Kamerasystemet gør, at vi rammer ukrudtsplanterne individuelt, og vi holder den rigtige temperatur på 98-99 grader på vandet, når det rammer planten”, forklarer Henrik Christiansen.

IWE 700 er udviklet til specifikt at køre sammen med en ParkTrac-redskabsbærer.

Kan bruge overfladevand

”Det har været vigtigt for os at kunne lave et system til en overkommelig pris, og vi ligger altså væsentligt under halvdelen af andre systemer med varmt vand. Anlægget har 600 liter vand med rundt, og det rækker langt, når der præcisionssprøjtes. Samtidig har IWE 700 mulighed for at bruge overfladevand, så det ikke nødvendigvis er 600 liter drikkevand, der skal i tanken. Et stort filtersystem giver mulighed for, at vi kan tanke op fra for eksempel en sø eller en å”, forklarer Henrik Christiansen.

ParkTrac-direktøren ser mange andre muligheder i det unikke kamerasystem.

”Vores system er i virkeligheden en platform, og vi udvikler nu videre for også at kunne anvende det i andre forbindelser, end til ukrudtsbekæmpelse. Når kameraerne kan få øje på ukrudt, kan vi også bede dem om at kigge efter specifikt affald, når en ParkTrac kører med feje-/sugeanlæg. Der er mange muligheder, og derfor har vi store forventninger både nationalt og internationalt”, siger direktør Henrik Christiansen.

Det bliver i øvrigt lidt specielt for ParkTrac at lancerede det nye IWE 700-anlæg på Have & Landskab. Det var netop på den grønne messe, Henrik Christiansen og hans bror, Frank Christiansen, for to år siden præsenterede den nye, danskbyggede redskabsbærer for allerførste gang. Siden har der været travlhed på fabrikken i Spjald med både at bygge maskiner og udvikle og producere redskaber til ParkTrac.

Besøg ParkTracs hjemmeside her.