Brosten er bæredygtige – bliv klogere på Fagligt Forum

Brosten er bæredygtige – bliv klogere på Fagligt Forum

Brolæggerlaugets olderman Claus Johnsen står klar klokken 10:15 og igen kl 12:45 på Fagligt Forum

Det er ikke mange steder i bygge- og anlægsbranchen, at man som brolæggerne kan prale med stort set 100 % genbrug. Natursten i alle størrelser og afskygninger bliver blot pænere med alderen. De mister ikke styrke og slides aldrig op.

Du kan høre meget mere om brolægning på Fagligt Forum torsdag den 31. august kl. 10:15 og igen klokken 12:45, hvor Brolæggerlaugets Oldermand Claus Johnsen står klar til at fortælle om brolægning og brolæggernormerne for både udførende og planlæggere.

Læs mere om oplægget her.

Kvalitet frem for kvantitet

Brolæggerlauget er en landsdækkende faglig sektion under Dansk Byggeri, hvor 50 af de cirka 6.000 medlemmer er brolægningsfirmaer. Sektionens mål er ikke at være mange, men at medlemmerne altid får en professionel faglig betjening og vejledning, så de er i stand til at udføre arbejdet i den rigtige kvalitet. Krav til belægningerne er i

Viborg –
Brolæggerprisen 2016

den sammenhæng et centralt element, hvor brolægningsstandarden DS 1136 definerer tolerancer og andre udfaldskrav. Derfor er afholdes af efteruddannelse og kurser for rådgivere, arkitekter og tilsynsførende også et kerneområde i Brolæggerlaugets virke, og der udbydes årlige en bred vifte af tilbud til branchens fagfolk, blandt andet i samarbejde med VEJ-EU og flere sjællandske kommuner.

Uddannelse og arbejdsmiljø

Det ville være løgn, hvis man hævdede, at brolægningsarbejde ikke kræver en rimeligt fysik, men der er i dag udviklet mange hjælpeværktøjer og løfteanordninger, så mange tunge løft af fx fliser eller kantsten nu er fjernet eller begrænset. På skolerne lærer lærlingene desuden alt om, hvordan de sikrer sig et godt arbejdsmiljø, så man undgår skader og nedslidning. Uddannelsen kan man tage fire steder i Danmark, nemlig i Århus, Horsens, Roskilde og Glostrup, og det tager op til 4 år at blive udlært.

Brolæggersvende, Svend B Thomsen Varde

Belægninger før, nu og i fremtiden

Der udvikles til stadighed på nye belægningstyper, så krav til kvalitet, holdbarhed, bæredygtighed og klimasikring kan opfyldes. Permeable belægninger skal i fremtiden bruges i stort omfang, så man sikrer en lokal nedsivning af de regnvandsmængder, som vi allerede nu ser komme med stor intensitet, når der er skybrud. Samtidig er grøn genanvendelse en miljøfaktor, som mange bygherrer vægter højt. På begge disse områder har naturstensbelægninger en stor fremtid, idet disse kan projekteres med permeable fuger mellem uopslidelige sten og naturfliser. Derfor har brolægningsfaget en lige så stor fremtid som fortid, hvilket mange bygherrer heldigvis har øjnene åbne for.