Have & Landskab fordobler Fagligt Forum

Med to scener, længere oplæg og dobbelt så mange af dem, skruer Have & Landskab for alvor op for videreuddannelsen af fagudstillingens gæster i år (se programmet her)

Der bliver simpelthen dobbelt så meget af det hele. Det er den korte konklusion, når man ser programmet for Fagligt Forum på Have & Landskab i år. I forhold til Fagligt Forums debut i 2015 vil dobbelt så mange erfarne fagfolk og forskere gå på dobbelt så mange scener og præsentere Have & Landskabs gæster for en bred vifte af de nyeste landvindinger og den seneste forskning i faget. Opskaleringen er der ifølge formand for Have & Landskabs bestyrelse, slotsgartner Palle Kristoffersen, en god grund til.

”Vi bygger ganske enkelt videre på Fagligt Forums succes ved sidste udstilling. Her var der fuldstændigt proppet til mange af foredragene, og vi fik et væld af positive tilbagemeldinger. Derfor var det oplagt at skrue op med en ekstra scene, mere plads og langt flere faglige indlæg til årets udstilling,” fortæller Palle Kristoffersen, der ikke ser den massive forøgelse af Fagligt Forums omfang som en egentlig satsning. ”Der er nærmere tale om en service fra udstillingens side. Vi mener, at udstillingen er et af branchens helt centrale omdrejningspunkter, og derfor skal vi naturligvis også fylde så meget viden på gæsterne som muligt.”

Have & Landskab ’17 vil præsentere i alt 36 oplæg i to sideløbende spor, som vil foregå i to pavilloner, der hver især er næsten dobbelt så store som den enlige Fagligt Forum-pavillon i 2015.

Vand til planter og penge til træer

En af de mange oplægsholdere på årets Fagligt Forum er landskabsarkitekt og fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere, Kim Tang. Han er klar med oplægget ”Planteanvendelse i LAR-anlæg” som henvender sig til både landskabsarkitekter og projekterende, men også de udførende anlægsgartnere og studerende på de grønne uddannelser.

”Det er meget vigtigt, at hele branchen bliver bevidst om de pointer, som jeg har med. Langt de fleste designer og anlægger nemlig regnbede og LAR-anlæg, som hurtigst muligt får vandet væk. Det er der ikke noget at sige til. Men hvis vi gerne vil have regnbede med et frodigt planteliv, skal man faktisk designe helt anderledes end de fleste gør i dag. Det kommer jeg med nogle meget konkrete observationspunkter og redskaber, som tilhørerne kan gå hjem og bruge selv,” fortæller Kim Tang der også holdt oplæg ved Have & Landskab i 2015, og han ser frem til at få længere tid og mere plads denne gang.

”Der var lidt trangt i pavillonen og lidt kort tid, hvis man gerne ville i dybden. Men med et større lokale og en halv time til rådighed, så giver det mulighed for, at folk virkelig kan få noget med hjem,” fortæller han.

En anden af årets oplægsholdere, som også var med på Fagligt Forum ved sidste udstilling, er Oliver Bühler, lektor ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

”Det gode ved Fagligt Forums format er, at man kan fyre noget med tung faglighed af på kort tid, og gøre det lidt mere provokerende og debatskabende, end hvis målgruppen var helt ens, som den tit er på faglige konference. Men Have & Landskabs gæster er en meget forskelligartet gruppe, og det er et godt udgangspunkt for en faglig debat,” mener Oliver Bühler, som er klar med oplægget ”Værdisætning af træer på 30 minutter” – en introduktion i metoden VAT03, som er skabt til at sætte kroner og ører på, hvad et givent træ er værd.

”Deltagerne får en grundforståelse for, hvordan VAT03 fungerer, og hvordan man bruger den, og bagefter kan de gå ud og øve sig. Faktisk har vi på universitets stand en konkurrence, hvor vi opfordrer folk til at værdisætte to træer, som vi har udpeget. Det burde man være i stand til efter dette oplæg,” forsikrer Oliver Bühler.

Fra kirkegårdsonsdag til grønne entrepriser

Derudover byder Fagligt Forum – ligesom Have & Landskab selv – på en bred vifte af emner, som berører nøgleproblemer i den grønne branche anno 2017. På udstillingens første dag er der dømt ”Kirkegårdsonsdag” på den ene scene, hvor fokus især vil være på at få lavet den gode udviklingsplan. Erfaringerne herfra er dog relevante for alle dele af branchen. Det samme gælder spørgsmålet om, hvordan man bedst muligt beskærer tykke grene. Det skal man jo generelt ikke, men nogle gange kan det være nødvendigt. Ellers bliver der chance for at høre det seneste nye om byens gulve og brolæggernormerne, og ikke mindst hvordan man med Q-planter kan sikre sig bedre grønne anlæg. Man vil også kunne høre erfaringerne fra et nyt PhD-projekt om praktisk anvendelse af buske, og om forskernes seneste erfaringer med at bruge vandet som ressource, eksempelvis med bio-LAR. Desuden vil Landskabsrådet træde på scenen og debattere spørgsmålet om separate grønne entrepriser med fokus på beplantning, terræn og udearealer kan føre til mere værdiskabende byggeri.

Uanset om man til dagligt færdes på bestyrelsesgangen eller i mandskabsvognen er der altså rig mulighed for at blive optanket med brugbar viden på årets Have & Landskab.

Alle oplæg bliver med praktiske eksempler og mulighed for spørgsmål efterfølgende.

Se hele programmet

Programmet kan ses på www.haveoglandskab.dk/program. Her vil man både kunne finde oplæggene på Fagligt Forum, men også de aktiviteter, som de enkelte udstillere har på deres egne stande. OBS! Programmet er vejledende. Der tages forbehold for ændringer i både oplægsholdere, indhold og tidspunkt.

Hent fotos fra 2015 og til nogle af de kommende oplæg her.