Weed Fighter

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse der tilgodeser driftsøkonomi og miljø

Stand
Maskinmarken A7
Standkort
Se standkort her
Branche
Maskiner, vedligehold, Miljø & energi, Miljø & teknik, Outdoor & Byrum
Hjemmeside
weed-fighter.dk

Weed Fighter udstiller på HL'23

Weed Fighter arbejder med innovation indenfor maskiner til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på færdselsarealer som fortove og cykelstier.

Vi præsenterer vores prototype, der bekæmper ukrudt ved hjælp af en ny teknologi til produktion af damp. Prototypen er samtidig forberedt til at kombinere termisk behandling med saltvand, hvorved effektiviteten øges væsentligt. - En teknologi som Weed Fighter har eneret til via en Brugsmodelbeskyttelse.

Århus Kommunes VTU-fond støtter udviklingen

Pesticidfri bekæmpelse af problem-ukrudt kræver innovative løsninger

På HL 19 præsenterer vi vores prototype på denne redskabsbærer udlånt af Kärcher

Et uvildigt institut har dokumenteret effekten af Weed Fighter overfor en gasbrænder