Når robotter kommer i mål

Torsdag d. 29/08 '19 kl. 10:45 — 11:15

Entreprenørservice, Slagelse Kommune

 

Et oplæg, der tager afsæt i praktiske erfaringer og udvikling i anvendelse af robotter på idrætsarealer.

 

Oplægget vil komme omkring baggrunden for udvælgelse af banetyper til robotklipning, banernes geografiske placering i forhold til tidsoptimering, baner med mange brugere i dagtimerne etc.

Oplægget vil præsenterer erfaringer med andre måder at føre kabler på for at afhjælpe udfordringer med mål og udstyr på græsarealerne samt når flere enheder skal være på samme areal.

Modtagelsen, engagementet og ejerskabet til ny teknologi og nye metoder hos brugerne/klubberne og hos driftspersonalet – kan være afgørende for succes.

Driftsstop, hærværk, optimeringen og økonomien vil også være emner som oplægget vil berøre.

 

Vi ser frem til at dele vores erfaringer med en ny hverdag, hvor robotløsninger er en naturlig del.

Vi ses på Have & Landskab ’19 – Entreprenørservice Slagelse Kommune