Planlægning og engagement skaber tidssvarende kirkegårde

Onsdag d. 28/08 '19 kl. 10:00 — 10:30
Kirkegårdene har mere og mere areal uden gravsteder, og det skaber behov for en ny udformning og stiller større krav til driften.
Bogen “Kirkegårde i udvikling” skal inspirere til at gå i gang med opgaven og rummer erfaringer fra besøg på over 30 kirkegårde.
Seniorforskningskonsulent og medforfatter Jan Støvring – IGN, Københavns Universitet – holder oplægget.

 

 

Fagligt Forum er Have & Landskabs videndelingsplatform. Herfra udbreder vi den nyeste viden og erfaringsopsamlinger fra danske og internationale fagfolk og forskere. Her får du altså korte, men relevante og dybt faglige oplæg fra de bedste i branchen, og du har endda mulighed for at spørge ind bagefter. Kort sagt – Faligt Forum gør dig klogere og giver dig konkrete værktøjer og nye idéer med hjem.