Iben M Thomsen – Spredning af sygdomme og skadedyr

Fredag d. 30/08 '19 kl. 10:30 — 11:00

Iben M. Thomsen fra Københavns Universitet fortæller om trædød og allergifremkaldende skadedyr i træer, så læg vejen forbi når Iben forklarer hvad du selv kan gøre for at undgå spredning.

Iben M. Thomsen er seniorrådgiver ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet med speciale i svampesygdomme og abiotiske skader på træer. Målgrupperne er bl.a. skovbruget, juletræ- og pyntegrøntdyrkere, park- og landskabsforvaltere, offentlige myndigheder og forvaltninger. Hun har siden 1996 siddet i Udvalg for Planter og Plantesundhed, der rådgiver Landbrugsstyrelsen om bl.a. karantæneskadegørere, og blev i 2018 udpeget til Udvalg for Plantehelse under VKM i Norge.