Besøgende på Have&Landskab

De mange gæster på Have & Landskab kommer fra:

De kommunale park- og vejforvaltninger – ca. 22 % af udstillingens gæster
Anlægsgartner- og brolæggerfirmaer – ca. 21 %
Kirkegårde – ca. 10 %.
Entreprenører – ca. 7 %
Boligselskaber – ca. 5 %
Landskabsarkitekter – ca. 2 %
Golfbaner – ca. 2 %.
Følgende grupper omkring 1 %: Arkitekt/ingeniørfirmaer, skoventreprenørfirma, maskinstationer og skovdistrikter.

Den geografiske fordeling viser:

37 % af de besøgende er fra Region Sjælland
30 % er fra Region Hovedstaden
15% fra Region Syddanmark var repræsenteret
13% fra Region Midtjylland
4% fra Region Nordjylland

På Have&Landskab´15 blev vi besøgt af 10.829 gæster, hvoraf 3964 (36,6%) angav de kom fra øverste eller mellemste ledelses niveau. Se besøgsstatistik fra HL15 her

Antallet af besøgende fra 1992 til 2013